PATTERN ME BRIGHT

HISTORIEBESKRIVNINGEN

ÄR INTE JÄMSTÄLLD


Genom mönster vill

PATTERN ME BRIGHT

lyfta fram och utforska

kvinnorna som förbisetts.


För att bryta mönster

måste vi först

upptäcka mönster.

Utforska provkollektionen!

PATTERN ME BRIGHT

-

 Skapar mönster & belyser kvinnohistoria.

info@patternmebright.com

Copyright @ 2018 PATTERN ME BRIGHT