KONCEPT & G

KONCEPT

'Att repetera historia'


MANIFEST

 

DAGENS HISTORIEBESKRIVNING ÄR INTE JÄMSTÄLLD

 

Genom mönster vill PATTERN ME BRIGHT lyfta fram och utforska de kvinnor* som förbisetts.

 

PATTERN ME BRIGHT tror att mönsterdesign inte enbart definieras som dekorativa ytor, utan även kan fylla ett lärande behov och ge ytterligare en dimension av inspiration i vardagen.

 

PATTERN ME BRIGHT strävar efter att vara ett möte mellan funktionell design och social hållbarhet.

 

För att bryta mönster måste vi först upptäcka mönster!

 

*Sisters Not Cisters - Med 'kvinnor' i historien menar PATTERN ME BRIGHT alla som definerat sig som kvinna.

PROCESS

 

Designprocessen för PATTERN ME BRIGHT sträcker sig från en historisk research, skissarbete, komposition och rapportering till färgssättning med allt från akrylfärg till kol och krita.

 

Mönstren trycks digitalt och on demand med vattenbaserad färg som tar hänsyn till miljön. Produktionen idag ligger på en utforskande provkollektionsnivå där varje artefakt handsys. Anteckningsböckerna trycks lokalt i Stockholm med Svanenmärkt och FSC certifierat papper.

 

 

'CAUSE THE FUTURE IS ..?

VISION

 

Visionen är en värld som skildrar historien jämlikt, där det är lika självklart att få ta del av kvinnornas olika liv såväl som männens i skolans läroböcker.

 

I väntan på det vill PATTERN ME BRIGHT vara ett visuellt fönster mellan då och nu med sikte på sen.

 

Eftersom det är genom att veta varifrån vi kommer som vi tillsammans kan röra oss framåt och bryta gamla mönster.

G SOM I ..

 

DESIGN//GINA ERIKSSON

-

Mönsterdesigner med konstnärlig kandidatexamen i design och examen i mönsterdesign och grafiska tekniker.

Men framförallt med ett intresse av historia.

 

Med PATTERN ME BRIGHT vill jag genom färg och form gestalta kvinnor som satt avtryck på historien men som inte fått utrymme i läroböckerna. Samtidigt som jag själv lär mig vill jag bidra till nya möten och upptäckter.

>> Intervju med THE RED RUST

- Meet Gina Eriksson

PATTERN ME BRIGHT

-

Skapar mönster & belyser kvinnohistoria.

info@patternmebright.com

Copyright @ 2018 PATTERN ME BRIGHT