MÖNSTER

MÖNSTER

'Highlight Herstory'


Gå på upptäcktsfärd bland mönstren och möt kvinnor som alla satt sina avtryck på historien!

TICKTACK

 

Mellan 1913 och 1914 samlades 30 volymer, innehållandes 350 000 signaturer, in till förmån för den kvinnliga rösträttskampen i Sverige - något som blev verklighet 1921.


En av frontfigurerna var journalisten och författaren Elin Wägner. Med böcker som Norrtullsligan och Väckarklocka belyste hon allt från kvinnors rättigheter till frågor om fred och klimatförändringar.

 

 

Between 1913 and 1914, 30 volumes containing 350 000 signatures were collected in favor of women’s suffrage in Sweden - which became a reality in 1921.


A front figure was writer and journalist Elin Wägner. With books like Norrtullsligan and Väckarklocka she tackled issues ranging from women’s rights to questions about peace and climate change.

SUFFRAGETTE

 

Kampen för kvinnlig rösträtt var en utdragen historia. Medan svenska kvinnor höll sig till fredliga demonstrationer och namninsamlingar, pågick det under det tidiga 1900-talet en kamp på liv och död i Storbritannien.

 

Suffragetterna slogs för sin rätt med allt från stenkastning och hungerstrejk till mordbrand - med tuffa fängelsestraff, tvångsmatning och dödsfall som följd.

 

 

The fight for women’s suffrage was a long-drawn-out story. During the early 20th century there was a battle of life and death raging throughout Britain. Driven to the edge, the Suffragettes were fighting with everything they had – with prison sentences, force-feeding and death as consequences. 

 

 

RAMASKRI

 

1938 läste för första gången en kvinna, vid namn Astrid Kindstrand, upp nyheterna i svensk radio. Reaktionerna var många och växeltelefonisten, Lilly Frid, fick fullt upp med att ta emot alla upprörda lyssnare, kvinnor som män.

 

Hör reaktionerna nedan.

 

 

'TURMOIL'

This pattern reflects the public outcry in 1938 after a woman, Astrid Kindstrand, read the daily news for the first time on Swedish radio. The many upset callers flooded the station while the switchboard operator, Lilly Frid, remained patient.

[GÖR]AVTRYCK

 

1903 satte Marie Curie sitt avtryck på historien genom att bli den första kvinna att motta ett nobelpris. Åtta år senare fick hon dessutom ett till.

 

Forskningen om radioaktivitet gör att hennes fingeravtryck än idag kan ses lysa på personliga ägodelar – på allt från kläder till kokböcker. Samtidigt som mönstret symboliserar Maries envisa kamp representerar det också alla de kvinnor som satt sina unika avtryck på historien. 

 

 

'[MAKE A] MARK'

Marie Curie was the first woman ever to be awarded a Nobel Prize and the first person to receive the prize in two different sciences; physics and chemistry. The pattern symbolizes the unique mark she left on history. In fact, due to high exposure to radioactivity, her fingerprints are still visible today!

UPPTÄCKTSFÄRD

 

Med avstamp i novellen The Yellow Wallpaper skriven av Charlotte Perkins Gilman har ett utforskande mönster växt fram. Publicerad 1892 ger historien inblick i kvinnors psykiska hälsa och vård under slutet av 1800-talet.

 

Liksom den fängslande berättelsen innehåller mönstret flera dimensioner och lager av tolkningar.

 

 

'EXPLORATION'

Building on the short story The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman an exploratory pattern has emerged. Published in 1892 the story gives insight into the mental health and treatment of women during the late 19th century.

 

Like the captivating story, this pattern contains several dimensions and

layers of interpretation..

BANG BANG BOLMA

 

I ett radioklipp från 1941 ger journalisten Barbro 'Bang' Alving svar på tal gällande författaren Albert Vikstens artikel ‘Mannens förfall’ som däri oroar sig över kvinnornas framfart i samhället.

 

Mönstret speglar den bild artikeln målar upp med mannen som ett offer för sin egen ridderlighet samtidigt som kvinnorna trampar fram som elefanthjordar, röker, bär kostym och föder för få barn. Hör klippet nedan.

 

'BANG BANG SMOKE'

The Swedish journalist Barbro ’Bang’ Alving responded in 1941 to an article which voiced a male writer's concern about women's progress in society. The pattern reflects the picture painted with men being ‘victims of their own chivalry’ while women smoke, wear suits and give birth to too few children.

PATTERN ME BRIGHT

-

Skapar mönster & belyser kvinnohistoria.

info@patternmebright.com

Copyright @ 2018 PATTERN ME BRIGHT