'Highlight herstory'

Foto: Amanda Nilsson

PROCESS & VISION

Genom mönster vill PATTERN ME BRIGHT lyfta fram och utforska kvinnor som förbisetts när historien skrivits. Mönstren med dess färgstarka uttryck och historiska innehåll vill alla väcka tankar samt uppmuntra till samtal och nya möten.


Designprocessen utgår från en historisk research och mönstren appliceras på produkter som en kan bära med sig och hämta kraft och inspiration ur - just nu framförallt i form av anteckningsböcker, necessärer och sjalar. Bland mönstren kan bland andra Marie Curie, Elin Wägner och Ester Blenda Nordström hittas.


Visionen är en värld som skildrar historien jämlikt, där det är lika självklart att få ta del av kvinnornas olika liv såväl som männens i skolans läroböcker. I väntan på det vill PATTERN ME BRIGHT vara ett visuellt fönster mellan då och nu.


Eftersom det är genom att veta varifrån vi kommer som vi tillsammans kan röra oss framåt och bryta gamla mönster.

Hållbarhet

SOCIAL

Genom sitt koncept strävar PATTERN ME BRIGHT efter att vara en bidragande faktor i arbetet med att uppnå social hållbarhet där grundläggande mänskliga behov uppfylls och en jämställd historiebeskrivning existerar.

MILJÖ

PATTERN ME BRIGHT arbetar för att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt och produktionen sker småskaligt inom Europa.


INDIVID

Hållbarhet för samhälle och miljö är grundpelare hos PATTERN ME BRIGHT men viktig är också hållbarheten för individen.


Utmattningssyndrom ökar bland unga vuxna och därför måste, så länge detta är en ’one-woman-business’, vissa kompromisser ske med hänsyn till kraft och kapacitet.

Idé & design

GINA ERIKSSON

Konstnärlig kandidatexamen i mediedesign samt examen i mönsterdesign och grafiska tekniker.

"Idén kom till mig när jag studerade mönsterdesign 2015 och arbetade med mitt slutprojekt. PATTERN ME BRIGHT är en kombination av mitt intresse för design och den frustration jag känt sedan gymnasiet - att historieböckerna knappt nämnde några kvinnor.


Rapporter om att kvinnor, tio år senare, fortfarande inte fick ta jämlik plats i historieläroböcker resulterade i att jag ville arbeta vidare med idén och skapade PATTERN ME BRIGHT officiellt 2018.


Samtidigt som jag själv lär mig vill jag dela med mig av möjliga förebilder, bidra till samtal och nya möten."


// Gina

"För att bryta mönster måste vi först upptäcka mönster."