"Och hon satt tyst en tid, med det brinnande hjertat, uti den stela, likgiltiga verlden och väntade på svar. Men intet svar kom."


Text ur Hertha - En själs historia (1856) av Fredrika Bremer.

Mönstret Dröm Hertha Dröm är inspirerat av kapitlet 'Herthas Dröm'.

/ 2016

BANGBANGBOLMA


I ett radioklipp från 1941ger journalisten BARBRO 'BANG' ALVING svar på tal gällande författaren Albert Vikstens artikel ‘Mannens förfall’ som däri oroar sig över kvinnornas framfart i samhället.

Mönstret speglar den bild artikeln målar upp med mannen som ett offer för sin egen ridderlighet samtidigt som kvinnorna trampar fram som elefanthjordar, röker, bär kostym och föder för få barn. Hör klippet nedan.


The Swedish journalist Barbro ’Bang’ Alving responded in 1941 to an article which voiced a male writer's concern about women's progress in society. The pattern reflects the picture painted with men being ‘victims of their own chivalry’ while women smoke, wear suits and give birth to too few children.

/ 2020

BYGGNADPÅGÅR


Sveriges första kvinnohistoriska tidning Historiskan – fyller 5 år och det vill PATTERN ME BRIGHT fira!

 

Mönstret leker med tanken om tidningen som en ny version av Christine de Pizans medeltida bok KVINNOSTADEN. Kvinnor från olika tider och platser lever sida vid sida och tillsammans belyser de det pågående arbetet med att bygga ut historieskrivningen.


Husmödrar minglar med drottningar, forskare och aktivister. Totalt gör mönstret nedslag i 30 olika artiklar. Kan du hitta alla referenser?

 

Pressmeddelande

 

Celebrating 5 years of Historiskan - Sweden’s first women’s history magazine! The pattern plays with the idea of the magazine as a new version of Christine de Pizan’s medieval City of Ladies. Housewives mingle with queens, soldiers and activists. It is inspired by 30 different articles. Can you find all the references?

Dröm Hertha Dröm

/ 2022

DRÖMHERTHADRÖM


Hertha eller En själs historia av FREDRIKA BREMER publicerades 1856 och belyser kvinnors liv i omyndighet. Boken väckte stor debatt i Sverige och ledde till att riksdagen 1858 beslöt att ogifta kvinnor blev myndiga vid 25 års ålder.


Detta mönster är inspirerat av kapitlet ’Herthas dröm’ där huvudkaraktären med en brinnande eld i bröstet flyger över världen på jakt efter frihet åt sin egen och sina medsystrars själar.

 

HERTHA, or A Soul’s History by Fredrika Bremer (1856) caused great debate. In 1858, it led to the Swedish Parliament deciding that unmarried women gained their right to majority at the age of 25. This pattern is inspired by the chapter ‘Hertha’s dream’ where the main character with a burning fire in her chest flies over the world in search of freedom for her own and her fellow sisters’ souls.

/ 2016

[GÖR]AVTRYCK


1903 satte MARIE CURIE sitt avtryck på historien genom att bli den första kvinna att motta ett nobelpris. Åtta år senare fick hon dessutom ett till.

 

Forskningen om radioaktivitet gör att hennes fingeravtryck än idag kan ses lysa på personliga ägodelar – på allt från kläder till kokböcker. Samtidigt som mönstret symboliserar Maries envisa kamp representerar det också alla de kvinnor som satt sina unika avtryck på historien. 

 

 

'[MAKE A] MARK'

Marie Curie was the first woman ever to be awarded a Nobel Prize and the first person to receive the prize in two different sciences; physics and chemistry. The pattern symbolizes the unique mark she left on history. In fact, due to high exposure to radioactivity, her fingerprints are still visible today!

/2016

RAMASKRI


1938 läste för första gången en kvinna, vid namn ASTRID KINDSTRAND, upp nyheterna i svensk radio. Reaktionerna var många och växeltelefonisten, LILLY FRID, fick fullt upp med att ta emot alla upprörda lyssnare, kvinnor som män.

 

Hör reaktionerna nedan.

 

 

This pattern reflects the public outcry in 1938 after a woman, Astrid Kindstrand, read the daily news for the first time on Swedish radio. The many upset callers flooded the station while the switchboard operator, Lilly Frid, remained patient.

/2022

RODDARMADAM


’En särskild kvinnotyp’: korpulent, armstark och munvig. Så beskrivs ofta de beryktade

RODDARMADAMMERNA - de kvinnor som från 1700-talets början och i över hundra år framåt, skötte Stockholms livliga roddtrafik.


Fram till 1830 hade rodderskorna, ofta änkor, ensamrätt på detta arbete. Denna rätt kom att utmanas av nya transportalternativ, säsongsarbetande dalkullor samt timmermän som sökte extrainkomster. Trots den ökande konkurrensen var det först med etableringen av ångsluparna under 1860-talet som rodderskorna förlorade sin betydelse.

 

"Corpulent and hot-tempered". For over a hundred years Stockholm's busy rowing traffic was managed by 'Rowing Boat Ladies'.

 

Until 1830, the rowers, often widows, had exclusive right to this work. It was challenged by new transportation options, seasonal female workers from the province of Dalarna and lumbermen seeking extra income. Despite the increasing competition, it was only with the establishment of the steam sloops in the 1860s that the rowers lost their importance.

/2019

SALLY&HAVET


I augusti 1939, bara fyra dagar före andra världskrigets utbrott, blev SALLY BAUER den första skandinav att simma över Engelska kanalen. Men inte utan att först ha utmanat den brittiska flottan att tillåta hennes följebåt ut på det spända vattnet.

Täckt i ett skyddande lager av konsistensfett tog hon sig igenom de starka strömmarna på 15 timmar och 22 minuter.

 

In August 1939, just four days before the Second World War, Sally Bauer became the first Scandinavian to swim across the English Channel. But not without first successfully challenging the British navy into allowing her escort boat out on the tense waters.


Covered in a protective layer of grease she made her way through the strong currents in 15 hours and 22 minutes.

"Jag kom till Fogelstad som ett ingenting - och cyklade härifrån som en människa!"

Citat från en kursdeltagare som verkar ha haft en fantastisk tid på Fogelstad.


En av inspirationskällorna till mönstret Sommarsurr kom från just detta citat ur Ulrika Knutsons bok 'Kvinnor på gränsen till genombrott'.

/2019

SIGNERATBANSAI


Förklädd till piga 1914, skrev ESTER BLENDA NORDSTRÖM presshistoria i Sverige och fortsatte vara banbrytande på sina följande världsäventyr.


Detta mönster ger en inblick i ett energiskt liv innehållandes allt från att skriva framgångsrika barnböcker, liv i Lappland till resor över kontinenter, kärlek samt att utforska Sibirien.

 

 

Disguised as a maid in 1914, Ester Blenda Nordström wrote press history in Sweden and continued breaking ground on her worldwide adventures.


This pattern gives a glimpse into an energetic life containing everything from writing successful children’s books, life in Lapland to travels across continents, love and exploring Siberia.

/2023

SOMMARSURR


Efter rösträtten 1921 skapade fem kvinnor Kvinnliga medborgarskolan vid FOGELSTAD för att stärka kvinnor politiskt och som medborgare.

Utbildningscentret startade som ett samarbete mellan godsägaren Elisabeth Tamm, riksdagsledamoten Kerstin Hesselgren, pedagogen Honorine Hermelin, läkaren Ada Nilsson och författaren Elin Wägner - tillsammans kallades de för Fogelstadgruppen.


Following the suffrage in 1921, five women created 'Fogelstad Citizen School for Women' in order to empower women politically and as citizens.


The education center started as a collaboration between estate owner Elisabeth Tamm, member of Parliament Kerstin Hesselgren, educator Honorine Hermelin, physician Ada Nilsson and author Elin Wägner.

 


/2018

SUFFRAGETTE


Kampen för kvinnlig rösträtt var en utdragen historia. Medan svenska kvinnor höll sig till fredliga demonstrationer och namninsamlingar, pågick det under det tidiga 1900-talet en kamp på liv och död i Storbritannien.

 

SUFFRAGETTERNA slogs för sin rätt med allt från stenkastning och hungerstrejk till mordbrand - med tuffa fängelsestraff, tvångsmatning och dödsfall som följd.

 

 

The fight for women’s suffrage was a long-drawn-out story. During the early 20th century there was a battle of life and death raging throughout Britain. Driven to the edge, the Suffragettes were fighting with everything they had – with prison sentences, force-feeding and death as consequences. 

/2018

TICKTACK


Mellan 1913 och 1914 samlades 30 volymer, innehållandes 350 000 signaturer, in till förmån för den kvinnliga rösträttskampen i Sverige - något som blev verklighet 1921.


En av frontfigurerna var journalisten och författaren ELIN WÄGNER. Med böcker som Norrtullsligan och Väckarklocka belyste hon allt från kvinnors rättigheter till frågor om fred och klimatförändringar.

 

 

Between 1913 and 1914, 30 volumes containing 350 000 signatures were collected in favor of women’s suffrage in Sweden - which became a reality in 1921.


A front figure was writer and journalist Elin Wägner. With books like Norrtullsligan and Väckarklocka she tackled issues ranging from women’s rights to questions about peace and climate change.

/2021

UPPTILLMÖTE


Avslag efter avslag - den svenska rösträttsrörelsen var en seg och byråkratisk historia. Strax efter sekelskiftet började lokala rösträttsföreningar att utvecklas runt om i landet och 1903 bildades riksorganisationen L.K.P.R. - Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt.


Omsorgsfullt klädda i moderiktiga hattar kämpade de svenska rösträttskvinnorna för sina medborgerliga rättigheter genom att prioritera folkbildning och organisera otaliga möten och föreläsningar – allt protokollfört till punkt och pricka.

 

 

The Swedish suffrage movement was a lengthy and bureaucratic story. Following the formation of local associations, the nationwide L.K.P.R - Landsföreningen för Kvinnans Politiska Rätt was formed in 1903.


Neatly dressed in fashionable hats, Swedish women fought for their civil rights by prioritizing public education and organizing countless meetings and lectures.

/ 2015

UPPTÄCKTSFÄRD


Med avstamp i novellen THE YELLOW WALLPAPER skriven av Charlotte Perkins Gilman har ett utforskande mönster växt fram. Publicerad 1892 ger historien inblick i kvinnors psykiska hälsa och vård under slutet av 1800-talet.


Liksom den fängslande berättelsen innehåller mönstret flera dimensioner och lager av tolkningar.


Building on the short story The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman an exploratory pattern has emerged. Published in 1892 the story gives insight into the mental health and treatment of women during the late 19th century.


Like the captivating story, this pattern contains several dimensions and layers of interpretation..

''För denna tidning finnes ingen bättre önskan än att den med det snaraste må avlida, men höljd av vapenära efter en vacker seger!''

Ellen Key i första utgåvan av tidningen Rösträtt för Kvinnor 1912.

Själva tidningen finns också illustrerad i mönstret Upp Till Möte.