MÖNSTER

Gå på upptäcktsfärd bland mönstren och möt kvinnor som alla satt sina avtryck på historien!

BYGGNAD PÅGÅR

 

Sveriges första kvinnohistoriska tidning Historiskan – fyller 5 år och det vill PATTERN ME BRIGHT fira!

 

Mönstret leker med tanken om tidningen som en ny version av Christine de Pizans medeltida bok KVINNOSTADEN. Kvinnor från olika tider och platser lever sida vid sida och tillsammans belyser de det pågående arbetet med att bygga ut historieskrivningen.


Husmödrar minglar med drottningar, forskare och aktivister. Totalt gör mönstret nedslag i 30 olika artiklar. Kan du hitta alla referenser?

 

Pressmeddelande

 

Celebrating 5 years of Historiskan - Sweden’s first women’s history magazine! The pattern plays with the idea of the magazine as a new version of Christine de Pizan’s medieval City of Ladies.


Housewives mingle with queens, soldiers and activists. It is inspired by 30 different articles. Can you find all the references?

SALLY&HAVET

 

I augusti 1939, bara fyra dagar före andra världskrigets utbrott, blev SALLY BAUER den första skandinav att simma över Engelska kanalen. Men inte utan att först ha utmanat den brittiska flottan att tillåta hennes följebåt ut på det spända vattnet.

Täckt i ett skyddande lager av konsistensfett tog hon sig igenom de starka strömmarna på 15 timmar och 22 minuter.

 

 

In August 1939, just four days before the Second World War, Sally Bauer became the first Scandinavian to swim across the English Channel. But not without first successfully challenging the British navy into allowing her escort boat out on the tense waters.


Covered in a protective layer of grease she made her way through the strong currents in 15 hours and 22 minutes.

SIGNERATBANSAI

 

Förklädd till piga 1914, skrev ESTER BLENDA NORDSTRÖM presshistoria i Sverige och fortsatte vara banbrytande på sina följande världsäventyr.


Detta mönster ger en inblick i ett energiskt liv innehållandes allt från att skriva framgångsrika barnböcker, liv i Lappland till resor över kontinenter, kärlek samt att utforska Sibirien.

 

 

Disguised as a maid in 1914, Ester Blenda Nordström wrote press history in Sweden and continued breaking ground on her worldwide adventures.


This pattern gives a glimpse into an energetic life containing everything from writing successful children’s books, life in Lapland to travels across continents, love and exploring Siberia.

TICKTACK

 

Mellan 1913 och 1914 samlades 30 volymer, innehållandes 350 000 signaturer, in till förmån för den kvinnliga rösträttskampen i Sverige - något som blev verklighet 1921.


En av frontfigurerna var journalisten och författaren ELIN WÄGNER. Med böcker som Norrtullsligan och Väckarklocka belyste hon allt från kvinnors rättigheter till frågor om fred och klimatförändringar.

 

 

Between 1913 and 1914, 30 volumes containing 350 000 signatures were collected in favor of women’s suffrage in Sweden - which became a reality in 1921.


A front figure was writer and journalist Elin Wägner. With books like Norrtullsligan and Väckarklocka she tackled issues ranging from women’s rights to questions about peace and climate change.

SUFFRAGETTE

 

Kampen för kvinnlig rösträtt var en utdragen historia. Medan svenska kvinnor höll sig till fredliga demonstrationer och namninsamlingar, pågick det under det tidiga 1900-talet en kamp på liv och död i Storbritannien.

 

SUFFRAGETTERNA slogs för sin rätt med allt från stenkastning och hungerstrejk till mordbrand - med tuffa fängelsestraff, tvångsmatning och dödsfall som följd.

 

 

The fight for women’s suffrage was a long-drawn-out story. During the early 20th century there was a battle of life and death raging throughout Britain. Driven to the edge, the Suffragettes were fighting with everything they had – with prison sentences, force-feeding and death as consequences

 

 

RAMASKRI

 

1938 läste för första gången en kvinna, vid namn ASTRID KINDSTRAND, upp nyheterna i svensk radio. Reaktionerna var många och växeltelefonisten, LILLY FRID, fick fullt upp med att ta emot alla upprörda lyssnare, kvinnor som män.

 

Hör reaktionerna nedan.

 

 

'TURMOIL'

This pattern reflects the public outcry in 1938 after a woman, Astrid Kindstrand, read the daily news for the first time on Swedish radio. The many upset callers flooded the station while the switchboard operator, Lilly Frid, remained patient.

[GÖR]AVTRYCK

 

1903 satte MARIE CURIE sitt avtryck på historien genom att bli den första kvinna att motta ett nobelpris. Åtta år senare fick hon dessutom ett till.

 

Forskningen om radioaktivitet gör att hennes fingeravtryck än idag kan ses lysa på personliga ägodelar – på allt från kläder till kokböcker. Samtidigt som mönstret symboliserar Maries envisa kamp representerar det också alla de kvinnor som satt sina unika avtryck på historien. 

 

 

'[MAKE A] MARK'

Marie Curie was the first woman ever to be awarded a Nobel Prize and the first person to receive the prize in two different sciences; physics and chemistry. The pattern symbolizes the unique mark she left on history. In fact, due to high exposure to radioactivity, her fingerprints are still visible today!

UPPTÄCKTSFÄRD

 

Med avstamp i novellen THE YELLOW WALLPAPER skriven av Charlotte Perkins Gilman har ett utforskande mönster växt fram. Publicerad 1892 ger historien inblick i kvinnors psykiska hälsa och vård under slutet av 1800-talet.

 

Liksom den fängslande berättelsen innehåller mönstret flera dimensioner och lager av tolkningar.

 

 

'EXPLORATION'

Building on the short story The Yellow Wallpaper by Charlotte Perkins Gilman an exploratory pattern has emerged. Published in 1892 the story gives insight into the mental health and treatment of women during the late 19th century.

 

Like the captivating story, this pattern contains several dimensions and  layers of interpretation..

BANG BANG BOLMA

 

I ett radioklipp från 1941 ger journalisten BARBRO 'BANG' ALVING svar på tal gällande författaren Albert Vikstens artikel ‘Mannens förfall’ som däri oroar sig över kvinnornas framfart i samhället.

 

Mönstret speglar den bild artikeln målar upp med mannen som ett offer för sin egen ridderlighet samtidigt som kvinnorna trampar fram som elefanthjordar, röker, bär kostym och föder för få barn. Hör klippet nedan.

 

'BANG BANG SMOKE'

The Swedish journalist Barbro ’Bang’ Alving responded in 1941 to an article which voiced a male writer's concern about women's progress in society. The pattern reflects the picture painted with men being ‘victims of their own chivalry’ while women smoke, wear suits and give birth to too few children.