Foto: Amanda Nilsson

process

& VISION

Designprocessen utgår från en historisk research och mönstren appliceras på produkter som en kan bära med sig och hämta kraft och inspiration ur - just nu framförallt i form av sidensjalar och necessärer. Bland mönstren kan bland andra Marie Curie, Elin Wägner och Ester Blenda Nordström hittas.


Visionen är en värld som skildrar historien jämlikt, där det är lika självklart att få ta del av kvinnornas olika liv såväl som männens i skolans läroböcker. I väntan på det vill Pattern Me Bright vara ett visuellt fönster mellan då och nu.


Eftersom det är genom att veta varifrån vi kommer som vi tillsammans kan röra oss framåt och bryta gamla mönster.

idé & design

GINA ERIKSSON

Konstnärlig kandidatexamen i mediedesign samt examen i mönsterdesign och grafiska tekniker.


Idén till konceptet kom till mig när jag studerade mönsterdesign 2015 och arbetade med mitt slutprojekt. Pattern Me Bright är en kombination av mitt intresse för design och den frustration jag känt sedan gymnasiet - att historieböckerna knappt nämnde några kvinnor.


Rapporter om att kvinnor, tio år senare, fortfarande inte fick ta jämlik plats i historieläroböcker resulterade i att jag ville arbeta vidare med idén och skapade Pattern Me Bright officiellt 2018.


Samtidigt som jag själv lär mig vill jag dela med mig av möjliga förebilder, bidra till samtal och nya möten.


// Gina

Gina Eriksson

hållbarhet

SOCIAL

Genom sitt koncept strävar Pattern Me Bright efter att vara en bidragande faktor i arbetet med att uppnå social hållbarhet där grundläggande mänskliga behov uppfylls och en jämställd historiebeskrivning existerar.

MILJÖ

Pattern Me Bright arbetar för att ha en så liten klimatpåverkan som möjligt och produktionen sker småskaligt inom Europa.


INDIVID

Hållbarhet för samhälle och miljö är grundpelare hos Pattern Me Bright men viktig är också hållbarheten för individen.


Utmattningssyndrom ökar bland unga vuxna och därför måste, så länge detta är en ’one-woman-business’, vissa kompromisser ske med hänsyn till kraft och kapacitet.

samarbeten &

PUBLICERINGAR

HISTORISKAN

Sveriges första kvinnohistoriska tidning –Historiskan – fyllde 5 år 2020 och det ville Pattern Me Bright självklart fira!


Mönstret Byggnad Pågår är baserat på referenser från 30 olika artiklar ur tidningens första fem år. En utmaning kan vara att hitta alla och som tur är finns det ett facit!


Tips! Se hur många du klarar av först och kika på svaret sedan..


Ladda ner det utan kostnad här.

DÄR ELDARNA DÅNADE

I boken Där eldarna dånade (2020) utgiven av Ekomuseum Bergslagen och formgiven av Snowtrail/Jenny Findahl, har mitt mönster Tick Tack om Elin Wägner fått fint sällskap av affischer från Fru Kata Dahlströms föredrag.

BY MARTINSDOTTER

Med mina mönster som utgångspunkt skapade jag och Ulrica Martinsdotter/By Martinsdotter under 2021 och 2022 ett flertal smycken tillsammans.

Du hittar smyckena hos bymartinsdotter.se

Mönster Byggnad Pågår
Uppslag ur Där eldarna dånade (2020)
Mönstret Suffragette & Votes for Women smycke
Formex Design Talents
More is More
Formex News Bar
Formex Design Talents
Sköna Hem - Nr 12, 2019
Sköna Hem - Nr 12, 2018
M Magasin - Nr 14, 2018

urval av deltagande i

MÄSSOR

 

FORMEX


Local Femmes Market - Samlingsmonter

JANUARI 2024


Craft & Creative

JANUARI 2023


Design Talents

AUGUSTI 2018 | JANUARI 2019 | AUGUSTI 2019

MARKNADER


Local Femmes Market

UPPSALA, UMEÅ


Kreativa Feminister

UPPSALA


Á la London

GÖTEBORG


Handkraft Kvinnokraft

STOCKHOLM


Färgfabrikens Marknad

STOCKHOLM


Designmarknad Stockholm

STOCKHOLM


Feministisk Marknad

STOCKHOLM

TIDSKRIFTER 


Sköna Hem

Nr 12, 2019 


Sköna Hem

Nr 12, 2018


M Magasin

Nr 14, 2018